Faktalink

Adgang
Med bibliotekslogin
Faktalink er en samling artikler om aktuelle, samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse. Her finder du artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.

Faktalinks artikelsamling omfatter over 800 artikler med flere tusinde links og henvisninger. Artiklerne opdateres og suppleres løbende. Artiklerne er i gennemsnit 5-10 sider lange og udarbejdes af bibliotekarer, journalister eller andre med faglig ekspertice på et givent område.

Faktalink har til formål at præsentere aktuelle og komplekse emner på en let, enkel og overskuelig måde for brugerne.

Faktalink anbefales til dig, der:

  • skal skrive opgave i folkeskolens ældste klasser eller gymnasiet. 
  • er underviser og søger baggrundsviden før et undervisningsforløb
  • har behov for hurtigt at få viden om et emne og dets forskellige aspekter. 
  • har behov for overblik over relevant litteratur og information til dit emne
  • skal bruge viden om aktuelle emner der endnu ikke er skrevet fagbøger om.

 

Har du spørgsmål kontakt Astrid Tang: atan@sonderborg.dk