Betal med Dankort på hjemmesiden

Har du et økonomisk mellemværende med Biblioteket Sønderborg i form af gebyrer eller regninger, kan du betale med dit dankort over nettet.

Sådan betaler du online

  • Login med dit låner- eller cpr.nr. og din pinkode
  • Tryk på "Min konto"
  • Tryk på "Mellemværende"
  • Udvælg de materialer du vil betale for og tryk "Betal valgte" eller udvælg alle materialer og tryk "Betal alle"
  • Du skal indtaste dit dankorts kortnummer, udløbsmåned, udløbsår og kortets kontrolcifre (tre cifre). Det skyldige beløb vil være udfyldt på for forhånd
  • Klik på "Udfør betaling". Du får nu en kvittering. Vi anbefaler at du udskriver den.

 

Hvis betalingen ikke bliver gennemført vises en fejlmeddelelse. Forsøg eventuelt igen eller kontakt biblioteket.

Der kan udelukkende betales med Dankort.

Hvis du skylder gebyrer for flere materialer, er det muligt at betale for enkelte gebyrer, men ikke dele af gebyrer. Eksempelvis: Skylder du 40 og 20 kr. er det muligt at betale 40 kr, men ikke 30 kr.

Du kan også betale dit mellemværende på biblioteket. 

 

Empty view
Empty view
Empty view
Empty view
Empty view
Empty view