Gebyr og takster

Hvis lånetiden overskrides, koster det et gebyr.
Empty view
Empty view
Empty view
 
Fra 1. dag efter lånetidens ophør:
Børn (0-15 år) 00,00
Voksne 20,00
 
Fra 15 dage efter lånetidens ophør:
Børn (0-15 år) 20,00
Voksne 50,00
 
Fra 42 dage efter lånetidens ophør:
Børn (0-15 år) 50,00
Voksne 200,00
 
Erstatning
Overskrider du lånetiden med mere end 42 dage, betragter biblioteket materialet som bortkommet og sender en regning. Beløbet dækker udgifter til genanskaffelse, indbinding og administration samt gebyr. For visse materialer, f.eks. DVD’er, skal der også betales for udlånsrettighederne
 
Udelukkelse fra at låne
Skylder du 200 kr. eller derover i gebyrer til biblioteket, bliver du udelukket fra at låne, indtil gebyret er betalt.
 
Husk: Det er gratis at låne og aflevere til tiden
 
Empty view
Empty view
Empty view

Biblioteket Sønderborg - Kongevej 19-27 - 6400 Sønderborg - Tlf. 8872 4200 - biblioteket@sonderborg.dk | EAN-nr 5798 0051 54044 | Se biblioteks åbningstider