Musik og sprog for 0 – 3 årige

Et tilbud til dagplejere og vuggestuer

Biblioteket Sønderborg sætter fokus på sprog og sproglig udvikling med et nyt tilbud til dagplejere og vuggestuer. 

Dagplejere og vuggestuer kan ønske en halv time med musik og sprog for de 0-3 årige ved børnebibliotekar Birgitte Skov.

Vi vil synge og lege med rytmer
Vi vil bruge sproget kreativt, med fagter og med mimik
Jeg vil læse en lille historie
Jeg medbringer klaver og måske også andre ting, vi kan lege med

Hvornår: Onsdage kl. 9.30 eller kl. 10.00.

Hvor: Biblioteket Augustenborg, Biblioteket Broager, Biblioteket Gråsten, Biblioteket Hørup, Biblioteket Nordborg, Biblioteket Sønderborg og Biblioteket Vester Sottrup.

Varer: 30 minutter

Tilmelding til: børnebibliotekar Birgitte Skov bsk2@sonderborg.dk