Stormester i oplæsning for 7. klasser

Vi finder den bedste oplæser i Sønderborg Kommune.

Spilleregler for Stormester i oplæsning  

Hvert år inviterer vi alle skoler i kommunen til at deltage i konkurrencen.

Konkurrencekonceptet

1. runde, afholdes af skolen, blandt skolens 7. klasser. Hver skole kan gå videre med én konkurrencedeltager pr. klasse. Den vindende elev fra hver klasse skal efterfølgende konkurrere mod de andre deltagende skoler i kommunen - på Biblioteket Sønderborg.

2. runde, finalen på Biblioteket Sønderborg. Her mødes alle finalisterne fra skolerne og læser højt fra den bog de har valgt. Klassekammeraterne bakker op og hepper.

Vil du vide mere så kontakt børnebibliotekar Karla Dons Jensen kaje@sonderborg.dk

Valg af tekst
Deltagerne skal læse op af en tekst, de vælger udfra vores oplæg på 30 udvalgte titler. Oplæsningen må tage 3 minutter inkl. en præsentation af bogen (max. 1 minut).

6 gode råd til valg af tekststykke:

  • Et godt tekststykke er ét, som eleven selv godt kan lide, men som også appellerer til et bredere publikum.
  • Vælg et godt afrundet afsnit.
  • Det anbefales at man ikke hopper i teksten, men læser den fortløbende.
  • Prøv hvordan det er at læse afsnittet op – og tag tid på det.
  • Vælg et stykke, hvor der ikke forekommer for mange personer og for meget direkte tale. 
  • Det er vigtigt, at oplæseren ved, hvad der går forud for det afsnit, der læses op, så handlingen kan præsenteres for publikum.

Læs bedømmelseskriterierne