Ferietid er læsetid

11.07.18
I ferien er der god tid til at læse sammen med og for børnene - også de aller mindste.

En tilgang til denne hyggestund kan være dialogisk læsning. Det går ud på at have en dialog med dit barn, sideløbende med at du læser højt.

Læser I en bog om nogle børn, der bliver uvenner, kan du spørge dit barn, hvorfor børnene blev uvenner. I skal stoppe op i bogens forløb og snakke om det, I har læst. Giv barnet tid til at svare og grib gerne snakken og stil uddybende spørgsmål.

ALLE bøger kan bruges til dialogisk læsning. Vælg gerne dem, som fanger dit barns interesse. Det allervigtigste er dialogen, hvor barnet lærer at bruge sproget og jonglere med ordforrådet.

Når kendte ord og nye ord bruges i en dialogisk samtale mellem en voksen og et barn, får barnet udvidet sit aktive sprog. Barnet får samtidig rettet sin opmærksomhed på skriftsproget og nogle af de ord, som I læser. 

Gennem dialogisk læsning øger du dit barns ordforråd og styrker dets evne til at formulere sig - fantasien og nysgerrigheden vækkes. 

Motorisk tilgang

Indrag gerne bevægelse under læsningen. Det kan være små bevægelser med fagter og mimik for at understøtte sprogforståelsen, eller det kan være større bevægelser, hvor man rejser sig op og afprøver en af de ting, man lige har læst om: træerne, der svajer i vinden, bjørnen, der tramper vredt af sted osv.

Gør det gerne med det samme – som små energi-indsprøjtninger undervejs. Afprøv også efter læsningen ord eller afsnit fra bogen, så historien opleves med hele kroppen.

Jo flere sanser der knyttes til historier og sprogaktiviteter, jo bedre huskes ordene og handlingen.

 

Kilde: Intro til dialogisk læsning af Lotte Salling

http://www.carlsenekstra.dk/intro-til-dialogisk-laesning/ 

 

Materialer