Bøger som redskab mod digitale krænkelser

27. marts 2019

Det handler om at mobilisere empati
Tiden har desværre vist, at indsatsen for at udbrede kendskabet til lovgivningen blandt børn og unge ikke har stoppet delingen af private billeder og videoer på nettet. 
Det konkluderede Red Barnet forrige uge, og i den forbindelse skrev National chef, Dorte Ploug Hansen, at "... det handler i høj grad om at mobilisere empati hos unge, som har svært ved at sætte sig i den krænkedes sted.

Læsning kan udvikle empati
Andre midler må altså tages i brug. Her på biblioteket mener vi, at bøger kan bruges som redskab til at udvikle empati, da børn og unge kan lære og træne at sætte sig ind i andres følelser gennem læsning af skønlitteratur.

Bøger om digitale krænkelser og mobning på nettet
Nedenunder kan der bestilles bøger med hovedpersoner, der får delt private billeder mod deres vilje, og hvor læseren bliver sat ind i den krænkedes følelser og tanker.
EreolenGo har også lavet en oversigt over bøger, der handler om mobning på sociale medier, hvor man kan finde inspiration til mere læsning, der udvikler empatien.

Følg linket herunder for at finde oversigten:
https://ereolengo.dk/content/mobbet-paa-sociale-medier

God læselyst!

Citatet stammer fra debatindlægget "Debat: Nej, det er ikke sejt at dele krænkende billeder" af Dorte Ploug Hansen, Politiken, 16. marts 2019.

Debatindlægget fra Red Barnet om empati og digitale krænkelser kan læses på Infomedia via bibliotekets hjemmeside eller som papirudgave på dit lokale bibliotek.

Materialer