'LæseHelte - coming up' på P4

28.11.18
Hvorfor sætte sig ned med en bog efter skole, når en verden af underholdning kun er et klik væk? Undersøgelser viser, at færre børn læser i dag sammenlignet med i 2010, og det er ofte i løbet af 5.-6. klasse, at de holder op med at læse. Men den udvikling arbejder vi på at vende på hovedet!

P4 var den 28. november forbi Nørreskov-Skolen i Guderup for at høre om bibliotekets udviklingsprojekt ’LæseHelte – coming up’. På grund af projektet findes der i dag et ambassadørkorps af 10-11-årige LæseHelte på seks skoler i Sønderborg Kommune, der blandt andet skal anbefale bøger til deres jævnaldrende kammerater. Udover Nørreskov-Skolen er de deltagende skoler Augustenborg Skole, Förde-Schule Gravenstein, Gråsten Skole, Nydamskolen og Privatskolen Als.

I indslagene kan I høre om, hvordan det er at gå i 4. klasse og være ambassadør for lystbetonet læsning og samtidig blive klogere på, hvad både klasselæren og børnebibliotekaren mener, at eleverne får ud af projektet.

Projektet er støttet med midler fra Slots- og Kulturministeriets Udviklingspulje og fortsætter i samarbejde med VidensBy Sønderborg til efter sommerferien 2019, hvor projektet skal evalueres.  

De to indslag om ’LæseHelte – coming up’ findes via nedenstående link ved at spole frem til 2.47.20 og 3.09.45.

https://www.dr.dk/radio/p4syd/p4esbjerg-morgen/p4-morgen-2018-11-28-06-0...!

Kort om projektet

I samarbejde med VidensBy Sønderborg etableres 6-8 ambassadørkorps med 6-8 elever fra 4. årgang fordelt på minimum 6 skoler. Målet er at italesætte lystlæsning og skabe en stemning af lystlæsning, der smitter. Sammen med de deltagende børn og skoler skal vi blive klogere på, hvordan glæderne ved at være fordybet i at læse kan sprede sig blandt kammerater og venner.

Ambassadørkorpset skal være frontløbere på denne opgave. Naturligt på skolen og i skoleregi, men også i deres omgangskreds og fritidsliv, i det omfang det giver mening. Gennem projektets aktiviteter sættes der fokus på formidlingen af læseoplevelsen og følelsen af at forsvinde ind i en historie.

Gennem fællesskabet i det enkelte korps, og en række fælles aktiviteter og workshops på tværs af alle korps, inkluderes de deltagende børns ideer i arbejdet med at sprede læselyst og læseglæde.

http://www.projektbank.dk/laesehelte-comming