Angst hos børn

Har dit barn angst? Så er I ikke alene. I Danmark sidder der i gennemsnit to børn i hver folkeskoleklasse, som har angst. På biblioteket kan I finde forskellige bøger der kan gøre angsten nemmere at forstå og som kan hjælpe med at bearbejde den.

 

Lad os lige slå fast at angst er en fuldstændig normal følelse, som almindeligvis hjælper os til at undgå farer eller til at yde vores bedste i pressede situationer.

Angst er en naturlig reaktion hvis man oplever fare. Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og for eksempel flygter eller forsvarer os, når vi føler os truet. Angst er en overlevelsesmekanisme, som vi alle har.

Men nogle reagerer med angst på ting eller situationer, hvor der ikke rationelt er fare på færde.

Det vil sige, at angstreaktionen er ude af proportion med den reelle fare.

For eksempel er det hensigtsmæssigt  at reagere med angst, hvis man står overfor en stor farlig bjørn.

Men ikke hvis det er en venlig bibliotekar man står overfor.

Korte perioder med angst er fuldstændigt almindelige hos børn; at de kan være bange for mørke, hunde, tordenvejr, at sove alene eller andre ting.

Hvis barnet derimod oplever mere vedvarende angst i en sådan grad, at det går ud over barnets livsglæde og livskvalitet eller hæmmer barnets evne til at fungere i hverdagen, kan det være relevant at søge hjælp.

 

 

9. januar 2020