Biblioteket Gråsten flytter til nye lokaler 1. juli

20. maj 2020
Ahlmannsparken renoveres og biblioteket Gråsten flytter derfor til nye lokaler

Biblioteket Gråsten holder lukket fra mandag den 1. juni indtil onsdag den 1. juli 2020, hvor det nye bibliotek genåbner for borgerne. Borgerne vil møde et nyt bibliotek med plads til inspiration, fordybelse og aktivitet og et design, der lukker naturen indenfor. 

Biblioteket flytter ind i det, der tidligere var Ahlmannsparkens cafeteria. Lokalet har gennemgået en omfattende renovering og er udvidet med en tilbygning. Hele byggeprojektet i Ahlmannsparken forventes at være færdigt i november 2020.

”Ahlmannsparkens udbygning og renovering er en styrkelse af kulturlivet i Gråsten. Både den nye Multisal og udbygningen af biblioteket med den nye beliggenhed er gode og fremadrettede løsninger for området” siger Stephan Kleinschmidt formand for Udvalget Kultur, Handel, Idræt og Turisme.

Afhentning af reserverede materialer i lukkeperioden
I lukkeperioden kan afhentning og aflevering af materialer ske på et af kommunens øvrige biblioteker. Materialer reserveret til afhentning på Biblioteket Gråsten vil i perioden automatisk sendes til afhentning ved hovedbiblioteket i Multikulturhuset i Sønderborg. Den enkelte låner kan selv ændre afhentningssted til et andet bibliotek via bibliotekets hjemmeside og app eller ved at ringe til biblioteket i åbningstiden. 

Særlige omstændigheder pga. covid-19
På grund af de særlige omstændigheder i forbindelse med covid-19 holder bibliotekerne i Sønderborg Kommune åbent med nødberedskab. Det betyder, at kun bibliotekerne i Nordborg, Gråsten og Sønderborg har åbent for udlån og aflevering. Nødberedskabet fortsætter, indtil der er nye eller andre gældende retningslinjer fra myndighederne om landets genåbning.  Biblioteket Sønderborg vil løbende oplyse om åbningstider og ændringer i borgernes adgang til bibliotekerne på bibliotekets hjemmeside biblioteket.sonderborg.dk.