Låneregler

Brug biblioteket

Medbring dit gule sundhedskort og bliv registreret hos bibliotekets medarbejdere eller
opret dig med MitID (18 år og derover) på bibliotekets hjemmeside.

Det gule sundhedskort bruges som lånerkort både analogt og digitalt.

Har du ikke dansk cpr-nr., skal du vise dit pas og du får et hvidt lånekort.

Børn kan også få et hvidt lånekort.

Opret dit barn med MitID og tilføj værge på dit barn.

Du vælger selv en 4-cifret pinkode ved registreringen.

Du er ansvarlig for de materialer, der lånes på kortet.

Forældre er ansvarlige for de materialer deres børn låner.

Rediger gerne din brugerprofil under lånerstatus på hjemmeside eller app.

Flytning opdateres automatisk, men ved ændring af e-mailadresse eller mobilnr., skal dette meddeles til biblioteket.

Mister du dit sundhedskort eller lånerkort, er det vigtigt at du straks giver biblioteket besked, så kortet ikke kan bruges af andre.

Beskeder om hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser kan du modtage på 
e-mail. Du kan også holde dig opdateret på hjemmesiden og appen under Min side.


 

Selvbetjening

Du skal bruge din pinkode, hvis du via hjemmesiden eller appen Biblioteket vil reservere materialer eller se din lånestatus.

Du kan også forny de materialer du har lånt. Pinkoden er ligeledes nødvendig, når du bruger bibliotekets øvrige selvbetjeningsløsninger.

Dit cpr-nummer og pinkode kan benyttes til at downloade lydbøger, film og e-bøger og e-lydbøger fra bibliotekets hjemmeside.

Du kan også logge dig ind på alle biblioteker i kommunen med dit sundhedskort og pinkode i tidsrummet fra kl. 8:00 – 22:00 på hverdage og i weekenden fra kl. 8:00 – 17:00. I den betjente tid, hvor bibliotekets medarbejdere er tilstede er der adgang uden sundhedskort.
 

Når du låner

Alle lån skal registreres.

Når du henter reserveret materiale, skal du huske at registrere lånet.

Du kan få oplyst, hvad du er registreret for via hjemmesiden eller via appen eller ved personlig og telefonisk henvendelse til biblioteket 88724200

Når det lånte afleveres, får du en afleveringskvittering. Kvitteringen er din dokumentation for, at de lånte materialer er afleveret.

Når du afleverer det lånte, bliver alle oplysninger om lånene slettet i overens-stemmelse med Persondataloven. Bøger og andre materialer, der bevidst fjernes fra biblioteket uden at være registreret, betragtes som stjålne, og sagen meldes til politiet.

 

Reservering

Materialer, der er udlånt, kan reserveres.

Ønsker du at låne materialer biblioteket ikke har fremskaffes det fra et andet bibliotek.

For nogle typer materialer kan der være begrænsninger for, hvor meget der kan reserveres.

Bestilling og reservering kan ske via hjemmeside og app, ved personlig eller telefonisk henvendelse til biblioteket.

Når det reserverede materiale er klar til afhentning, får du besked på e-mail eller via appen med oplysning om, hvilken reservationshylde materialet står på. Disse beskeder finder du også i appen under Min side.

 

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden er normalt en måned.

Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.

Lånetiden kan forlænges to gange, hvis ikke materialet er bestilt af en anden låner. Fornyelser kan ske via hjemmeside, via appen, ved personlig eller telefonisk henvendelse til biblioteket.

Du modtager et par dage før lånetiden udløber, en påmindelse om, at materialerne skal afleveres. Denne påmindelse sker via e-mail eller appen.

Overskrider du lånetiden, skal du betale et gebyr efter gældende takster også selv om biblioteket endnu ikke har sendt en hjemkaldelse.

Du kan se de aktuelle takster for gebyrer på biblioteket eller på hjemmesiden.

Hvis du ikke betaler gebyret, bliver det påført din lånerkonto

Du kan altid via hjemmesiden, via appen under Min side eller ved personlig eller telefonisk henvendelse til biblioteket få oplyst status og saldo på din konto.


 

Erstatning

Overskrider du lånetiden med mere end 42 dage, betragter biblioteket materialet som bortkommet og sender en regning. Beløbet dækker udgifter til genanskaffelse, indbinding samt administrationsgebyr. 

Ødelagte materialer skal erstattes.

Er en del af et materiale bortkommet eller beskadiget, skal hele materialet erstattes.

Hvis en regning ikke betales, sender biblioteket sagen til inkasso og der kan 
foretages udpantning.

Afleveres materialet for sent, men i ubeskadiget stand, skal der kun betales gebyr.

Afleveres erstattet materiale i ubeskadiget stand inden for 1 år fra erstatnings-
tidspunktet, refunderes erstatningsbeløbet mod fremvisning af kvittering.

 

Gebyrer og erstatninger kan betales med kreditkort og MobilePay via hjemmesiden biblioteket.sonderborg.dk eller med MobilPay via appen.

Gebyrer ved overskridelse af lånetiden

Lånetiden overskredet medVoksneBørn (til og med 15 år)
15 - 42 dage50 kr20 kr
over 42 dage200 kr50 kr

Gebyrerne gælder for materialer lånt efter den 1. januar 2017, og er godkendt af byrådet den 3. december 2014. Husk: Det er gratis at låne, når du afleverer til tiden.
 

Udelukkelse

Du kan blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis du gentagne gange ikke 
afleverer lånte materialer eller afleverer materialer i beskadiget stand.

Skylder du 200 kr. eller derover i gebyrer til biblioteket, bliver du udelukket fra at låne, indtil gebyret er betalt

En evt. udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med syv dages varsel

 

Ansvar

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit afspilnings- 
eller it-udstyr.

Hunde og løbehjul må ikke medtages på bibliotekerne.

Cykler, ladcykler, barnevogne må ikke parkeres ved siden af hovedindgangen til Multikulturhuset

 

 

Biblioteket er omfattet af Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000.

 

Revideret 24.6.2024