Udstilling på biblioteket

Alle dagplejere, vuggestuer, børnehaver, SFO’er og skoler er velkomne til at henvende sig med henblik på udstilling af emnearbejde

Vi laver udstillinger på biblioteket, og vi vil gerne inspirere børnene til at udfolde sig kreativt ved at vise deres projekter frem, f.eks. i forbindelser med en emneuge

Kontakt dit lokale bibliotek og lav en aftale om at udstille jeres kreative udfoldelser.