Ledige stillinger

Biblioteket Sønderborg søger pr 1. juni 2023 to bibliotekarer 37t/u til området Arrangementer og Aktiviteter

Arrangementsvirksomheden prioriteres højt, derfor søger vi to bibliotekarer, der i samarbejde med en række engagerede kolleger udvikler, planlægger og afvikler arrangementer for områdets børn, unge og voksne.

Ved arrangementsafviklinger er der forskellige roller fx vært, moderator, interviewer og/eller aktør. Som aktør præsenterer du bibliotekets tilbud så som bøger, musik og digitale services. 

Samtidig søger vi to personer, der interesserer sig for, og som kan arbejde med bibliotekets hjemmeside. 

Stilling A’s hovedarbejdsområder er:

  • Arrangementsvirksomhed for børn 0 - 12 år
  • Læsestimulering ift. indskolingen og mellemtrinnet i samarbejde med skolerne
  • Tilknyttet Biblioteket Broager (biblioteket står over for en nyindretning, hvilket man bliver en del af)
  • Udlånsvagter i Sønderborg og Broager

Er du kreativ og fx spiller et instrument, bliver vi glade.

Stilling B’s hovedarbejdsområder er:

  • Arrangementsvirksomhed for unge 13 - 25 år og voksne 26+
  • Læseguide ved fælleslæsningsarrangementer
  • Opstart af et kulturklub-koncept, der går på tværs af kommunens kulturaktører
  • Udlånsvagter i Sønderborg

Interesserer du dig for litteratur, er det en fordel. 

For begge stillinger gælder, at du er bibliotekar DB, cand.scient.bibl. eller har anden relevant uddannelse.

Kørekort er en fordel, da der er stor afstand mellem biblioteksafdelingerne.

Der er ansøgningsfrist for begge stillinger onsdag d. 12. april kl. 8:00. CV, eksamensbevis og udtalelser vedhæftes ansøgningen. 

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag d. 19. april (stilling A) og torsdag d. 20. april (stilling B) på Biblioteket Sønderborg, Multikulturhuset (skriv i din ansøgning, hvilken stilling du er interesseret i).

Til ansættelsessamtalen vil vi bede dig om at bruge ti minutter på at pitche to gode forslag til arrangementer til en selvvalgt målgruppe.

Spørgsmål ang. stillingen rettes til leder af Arrangementer og Aktiviteter Hanne Merete Sørensen på e-mail hmso@sonderborg.dk eller telefon 27906004.
Ved ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.