Tilføj værge på dit barn

Som forælder/værge kan du opdatere dit barn/unge under 18 år, med tilknytning til dig som økonomisk værge, på følgende måder:

  • Med dit eget MitID via dette link:

Tilføj værge til brugere under 18 år

  • Ved at møde op på ét af vores biblioteker i den betjente åbningstid og udfylde en børneindmeldelsesblanket - Husk at medbringe barnets/den unges sundhedskort