Darwin, intelligent design og kreationisme

5. november 2018
Onsdag den 14. november 2018 holder Hans Henrik Hjermitslev foredrag på Biblioteket Sønderborg med titlen: Gud og Darwin: Om religion og naturvidenskab i lyset af evolutionsteorien.

Nogle definitioner (fra Wikipedia):
Darwinisme: En videnskabelig og filosofisk strømning baseret på Charles Darwins idéer om evolution og naturlig selektion. Diskussionen om Darwinisme handler som regel om evolution ved naturlig selektion, men ofte opfattes Darwinisme som et mere generelt udtryk for evolutionsteori eller andre teorier og idéer ikke direkte forbundet med Darwins tanker, f.eks. inden for sociologi og kosmologi.
Blandt biologer er der en vis forsigtighed med at bruge ordet Darwinisme som synonym med evolutionsteori, da det netop har klang af at være en filosofisk strømning, mens evolutionsteorien er en velunderbygget videnskabelig teori på linje med alle andre videnskabelige teorier, som fx atomteorien, relativitetsteorien o.l.
Intelligent design: En pseudovidenskabelig hypotese om, at visse egenskaber ved universet eller levende væsner bedst forklares som resultatet af en intelligent årsag. Intelligent design er en udgave af kreationisme, og findes i en bred udgave af varianter, oftest med det teleologiske grundtema (også kendt som argument ud fra design) at universet og dets indretning er for kompliceret til, at dette kan være resultatet af en ikke-styret naturlig proces.
Kreationisme: Troen på, at livet, Jorden og hele universet er blevet skabt af en guddommelig kraft ved "særlig skabelse" og ikke er fremkommet ved naturlig udvikling.

Nedenfor findes en samling af litteratur om Darwin, intelligent design og kreationisme:

Materialer