17 verdensmål

Hvordan passer vi bedre på hinanden og vores omgivelser? Det spørgsmål er i centrum for bibliotekets fokus på de 17 verdensmål.

Verdensmålene sætter en ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden med 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og skabe en mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 pejle os mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og klode. 

Gennem forskellige informerende og inspirerende foredrag, arrangementer, udstillinger, læringsforløb og tips til litteratur, vil biblioteket belyse de 17 verdensmål fra forskellige vinkler. Løbende retter vi blikket mod de enkelte verdensmål, som vi sammen kan gå på opdagelse i. Vi ser nærmere på emner som klima, bæredygtighed, fattigdom og uddannelse og undersøger, hvordan vi alle kan gøre en indsats i vores hverdag – og sammen skabe en betydelig forskel.