Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis billet
Lokalitet
Salen
Målgruppe
For unge
For voksne
Foredrag
Videnskab

Kaffe – livestreaming fra Aarhus Universitet

21. marts 2023
SØNDERBORG: Oplev tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og bearbejdning, om bæredygtig kaffe, om den betydning klimaændringerne vil få for fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe.

Kaffeplanten er en flerårig afgrøde med en enorm betydning globalt – både økonomisk og kulturelt. Det er kun nogle få arter af planten inden for slægten Coffea som dyrkes på tværs af troperne, men hvor kommer planterne oprindeligt fra, og under hvilke klimatiske betingelser trives de bedst? Botaniker Anders Barfod, som i mere end tre årtier har forsket i tropiske planteressourcer, vil give en bred indføring i kaffeplantens botanik – herunder de seneste årtiers udforskning af dens vilde slægtninge. Coffea-slægten illustrerer glimrende den store betydning af agrobiodiversitet for landbrugsproduktionen i en verden i stadig forandring. Du vil også høre om hvad kaffebønnen mere præcist udgør i frugten, og få en opskrift på hvordan man kommer fra den høstklare frugt på kaffebusken til den dampende kop kaffe som mange af os nyder hver dag.

Millioner af farmere i det såkaldte ’kaffebælte’ omkring Ækvator producerer nok kaffe til at vi, verden over, kan nyde over 31.000 kopper i sekundet. Det kræver et stort areal, og historisk set har kaffedyrkning ført til afskovning og tab af biodiversitet, men under visse forhold har kaffedyrkning i dag en helt anden rolle. Naturressourceøkonom Aske Skovmand Bosselmann vil fortælle om kaffens dyrkning og hvordan farmere verden over ikke bare producerer kaffebønner, men også økosystemtjenester som vi alle kan drage fordele af – bl.a. i forhold til klimaforandringer som i dag er et centralt emne inden for bæredygtig kaffe. Du får også et indblik i den nyeste forskning der skal sørge for at vi fortsat kan drikke kaffe i et forandret klima. 

I foredraget sættes vores brug af kaffe også i et historisk perspektiv. Selve udviklingen i danskernes forbrugsmønster af kaffe, fra den blev introduceret i Danmark i 1665 til nu, har nemlig været meget bemærkelsesværdig. Og diabetes- og ernæringsforsker Kjeld Hermansen vil udfordre de mange påstande om hvordan kaffe påvirker kroppen. Man hører fx ofte udsagn som: ”Man skal passe på med ikke at drikke for meget kaffe”, ”Kaffe er usundt og kan fremkalde kræft og hjertekarsygdomme” og ”Kaffe kan afkorte livet”. Spørgsmålet er om dette er myter eller fakta? Kjeld Hermansen vil gennemgå hvordan kaffe påvirker dødeligheden samt de store folkesygdomme kræft, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Og du vil få et indblik i hans forskningsgruppes arbejde med at belyse virkningsmekanismerne for kaffe på risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Om forelæserne:
Aske Skovmand Bosselmann er lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Han har gennem 1½ årti forsket i forskellige problemstillinger i den globale kaffesektor, heriblandt producenters tilpasning til klimaændringer, udvikling af agerskovbrug og private initiativer for en bæredygtig udvikling.
Med flere års feltarbejde i 11 kaffeproducerende lande har Aske et indgående kendskab til kaffens geografi og socioøkonomiske rolle for lokale producenter.
Aske samarbejder med en lang række kaffevirksomheder og internationale forskningsinstitutioner i forskningsprojekter og undervisning, rådgiver danske aktører vedrørende bæredygtig kaffe og har udgivet videnskabelige og populære artikler om kaffe, samt undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasiet og universitetet.

Anders S. Barfod er lektor ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet hvor han forsker i tropiske planteressourcer med fokus på mangofamilien og palmer. Han har gennemført forskningsprojekter i både Sydamerika, Sydøstasien, Australien og Afrika. Selvom udgangspunktet for hans forskning er botanisk systematik, er hans videnskabelige tilgang bred og omhandler emner som biodiversitet, plantemorfologi, biogeografi, økonomisk botanik, etnobotanik og bestøvningsbiolog.
Anders Barfod har i løbet af sin karriere opdaget mange nye arter og har fået en række planter opkaldt efter sig – spændende fra en meget lille orkide i Sydamerika til palmetræer på New Guinea.
Han har undervist i emner som botanik, plantegeografi, vegetationsøkologi, plantemorfologi/anatomi og Global Change biologi og vejledt et stort antal studerende på ph.d.-, kandidat- og bachelorniveau.
Anders repræsenterer Aarhus Universitet i styregruppen for det danske knudepunkt for den mellemstatslige organisation IPBES som beskæftiger sig med biodiversitet og de tjenester som denne yder menneskeheden.

Dr.med. Kjeld Hermansen er lektor på Aarhus Universitet og adjungeret professor på Københavns Universitet hvor han forsker i klinisk ernæring, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Han har i en række nationale og internationale forskningssamarbejder været med til at påvise at en række fødevarer, samt et nordisk kostmønster, kan bidrage til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdomme og type 2-diabetes.
Kjeld er forfatter til mere end 375 videnskabelige artikler, bogkapitler og rapporter. Eksempelvis er han medforfatter til rapporten "Kaffe, sundhed og sygdom" som blev udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i 2015. 
Kjeld har modtaget adskillige priser for sin forskning samt en række store fondsbevillinger.

Offentlige foredrag i Naturvidenskab
Foredraget er en del af serien ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab”, som er foredrag der livestreames fra Søauditorierne, Aarhus Universitet. Her har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Der er fri entré til foredragene. Man kan stille spørgsmål til forelæseren under foredraget ved at sende en sms eller et tweet.
Foredragsserien arrangeres af Science and Technology, Aarhus Universitet, og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.